Бага хүүтэй

Маш олон ББСБ-ууд зээлийнхээ ашгийг хамгийн өндөр байлгахад анхаардаг. Харин бидний хувьд аль болох хямд өртөгтэй эх үүсвэрийг олж үйлчлүүлэгчиддээ нийлүүлэхийг хичээдэг.

Хурдан

Зээлийг хүссэн өдөрт нь шуурхай олгох боломжтой.

Илүү уян хатан

Бид таны бизнесийг ойлгож, таньж мэдсэнээр танд тохирох зээлийг санал болгох боломжтой.

Бага хүүтэй

Маш олон ББСБ-ууд зээлийнхээ ашгийг хамгийн өндөр байлгахад анхаардаг. Харин бидний хувьд аль болох хямд өртөгтэй эх үүсвэрийг олж үйлчлүүлэгчиддээ нийлүүлэхийг хичээдэг.

Хурдан

Зээлийг хүссэн өдөрт нь шуурхай олгох боломжтой.

Илүү уян хатан

Бид таны бизнесийг ойлгож, таньж мэдсэнээр танд тохирох зээлийг санал болгох боломжтой.

Эй Ар И Си Моргаж Корпорэйшн”-ийн зээл нь мөнгөний хэрэгцээтэй үед эргэн төлөлтийн таатай нөхцөлтэйгээр олгогддог. Энэ таатай нөхцөл нь миний санхүүгийн зардлыг жилд 10%-р бууруулж өгдөг.

Ийм болохоор би “Эй Ар И Си Моргаж Корпорэйшн”-тэй бат бөх харилцаатай болж ашигтай хэлцэл хийж чаддаг болсон. Надад мөнгө хэрэгтэй болсон ямар ч үед “Эй Ар И Си Моргаж Корпорэйшн” тусалж чадна гэдгийг би мэднэ. Энэ бол миний өрсөлдөгчөөсөө ялгарах давуу тал юм.