Та бидэнтэй нэгдмээр

Байна уу?

Бид хэн бэ?

Бид эрхэм зорилгынхоо төлөө шаргуу ажилладаг, хийж байгаа зүйлийнхээ эзэн нь байж шилдэг нь болох хүсэл эрмэлзлэл бүхий ажилч хичээнгүй хүмүүс. Бид эрч хүчтэй, хүсэл эрмэлзэлтэй, Монголын банк бус санхүүгийн секторыг өөрчлөн хөгжүүлэхэд хувь нэмрээ оруулах хүмүүсийг хайж байна.

Үйлчилгээ
- Зээлийн ажилтан

Санхүү
- Энд байгааг харна уу!

Бусад
- Энд байгааг харна уу!

Бид эрхэм зорилгынхоо төлөө шаргуу ажилладаг, хийж байгаа зүйлийнхээ эзэн нь байж шилдэг нь болох хүсэл эрмэлзлэл бүхий ажилч хичээнгүй хүмүүс. Бид эрч хүчтэй, хүсэл эрмэлзэлтэй, Монголын банк бус санхүүгийн секторыг өөрчлөн хөгжүүлэхэд хувь нэмрээ оруулах хүмүүсийг хайж байна.

Үйлчилгээ
- Зээлийн ажилтан

Санхүү
- Энд байгааг харна уу!

Бусад
- Энд байгааг харна уу!