Монголын жижиг дунд бизнесийг
санхүүжүүлэх зорилготой

Бидний тухай

“Эй Ар И Си Моргаж Корпорэйшн” нь 2013 онд үүсэн байгуулагдсан бөгөөд гадаадын болон дотоодын томоохон санхүүгийн байгууллагуудад, санхүүгийн төрөл бүрийн чиглэлд  ажиллаж байсан туршлагатай чадварлаг санхүүгийн мэргэжилтэнгүүд ажилладаг.
“Эй Ар И Си Моргаж Корпорэйшн”-ийн голлох хувьцаа эзэмшигч нь Asian Real Estate Capital Limited (AREC) бөгөөд AREC-г БНХАУ дахь үл хөдлөх хөрөнгийн хөрөнгө оруулалтын байгууллагууд болон Merrill Lynch-д тогтвортой ажиллаж байсан арвин туршлагатай үл хөдлөх хөрөнгийн санхүүгийн мэргэжилтэн Оливер Тирлвалл байгуулсан.

“Эй Ар И Си Моргаж Корпорэйшн” нь 2013 онд үүсэн байгуулагдсан бөгөөд гадаадын болон дотоодын томоохон санхүүгийн байгууллагуудад, санхүүгийн төрөл бүрийн чиглэлд  ажиллаж байсан туршлагатай чадварлаг санхүүгийн мэргэжилтэнгүүд ажилладаг.
“Эй Ар И Си Моргаж Корпорэйшн”-ийн голлох хувьцаа эзэмшигч нь Asian Real Estate Capital Limited (AREC) бөгөөд AREC-г БНХАУ дахь үл хөдлөх хөрөнгийн хөрөнгө оруулалтын байгууллагууд болон Merrill Lynch-д тогтвортой ажиллаж байсан арвин туршлагатай үл хөдлөх хөрөнгийн санхүүгийн мэргэжилтэн Оливер Тирлвалл байгуулсан.